Metoda „immersji”, nazywana inaczej metodą „zanurzenia” w języku sprawdza się doskonale w przypadku osób dorosłych, dla których tworzy się specjalne warunki do nauki tzw. „wioski językowe”, w których panuje zakaz mówienia po polsku, komunikacja przez cały czas trwania kursu odbywa się jedynie w wybranym języku obcym, uczestnicy z native speakerami uczą się jak praktycznie posługiwać się językiem, tzn. ćwiczą konkretne sytuacje potrzebne w życiu.

Zastosowanie tej metody w nauce języka obcego pozwala osiągnąć następujące rezultaty:

przełamać bariery w komunikacji w języku obcym
zwiększyć pewność siebie
poprawić płynność wypowiedzi
zwiększyć poprawność językową (mniej polonizmów)
poszerzyć słownictwo
komunikować się bardziej naturalnie i swobodnie

Program nauczania języka w formie „wioski językowej” bierze pod uwagę wiedzę na temat specyfiki uczenia się osób dorosłych, z której wynika m.in., iż:

Najszybciej i najsprawniej dorośli uczą się tego, co wydaje im się celowe, pożyteczne i przydatne
Dorośli chcą i potrzebują uczyć się przez doświadczenie
Uczenie się będzie efektywne jeśli uwzględnimy indywidualne preferencje i sposoby uczenia się danej osoby
Ważnym warunkiem efektywności uczenia się dorosłych jest uwzględnienie potrzeby samodzielnego podejmowania decyzji przez uczącego się

W naszych „wioskach językowych” uczymy języka, który można od razu zaadoptować do codziennego życia. Każdy uczy się w swoim tempie, na swoim poziomie i realizuje swoje indywidualne cele. Tym sposobem zwiększa się motywacja wewnętrzna do nauki, co z kolei skutkuje lepszymi efektami.