Odkąd pamiętam zawsze interesowali mnie inni ludzie i to co mieli do powiedzenia, ich historie osobiste, poglądy na sprawy małe i wielkie, zwłaszcza jeżeli byli nieco inni niż ja, a już szczególnie kiedy mówili innym językiem. W czasach szkoły średniej rozpoczęła się moja przygoda z językami obcymi, a dokładnie z językiem francuskim i miała ona bardzo dużo wpływ na moje dalsze losy. Nauka francuskiego w szkole była dla mnie niesamowitą przygodą, do dziś jestem wdzięczna moim wspaniałym nauczycielkom i ich niesamowitej kreatywności w nauczaniu języka.
Po wspaniałych doświadczeniach szkoły średniej zapragnęłam zdobyć zawód, który pozwoliłby mi stać się specjalistka od spraw międzynarodowych i dotknąć tej „inności” różnych krajów i ich mieszkańców w jakiś sposób. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Politologia, o specjalizacji Polityka regionalna UE. Niedługo po studiach trafiłam do sektora organizacji pozarządowych i pracowałam w różnych organizacjach zajmując się głównie projektami szkoleniowymi związanymi ze wspieraniem idei społeczeństwa obywatelskiego. W tym okresie życia moje zainteresowania zawodowe i prywatne skupiły się wokół tematu edukacji pozaformalnej, metod usprawniania procesów uczenia się, zarządzania projektami szkoleniowymi itd.. Wzięłam udział we wspaniałym projekcie Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego (organizowanego przez Villę Decjusz w Krakowie), dzięki któremu zdobyłam wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w charakterze trenera antydyskryminacyjnego. Ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej pn. Zarządzanie projektami szkoleniowymi oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Psychologii pn. Trener umiejętności poznawczych.

Przez wiele lat zajmowałam się przygotowywaniem i realizacją projektów edukacyjnych (głównie w Sieci Organizacji Pozarządowych SPLOT w Warszawie) oraz prowadziłam różnego rodzaju szkolenia wykorzystujące aktywne metody nauczania dorosłych.

Wyjazd za granicę z rodziną przyczyniła się do mojego rozwoju osobistego i zawodowego związanego z nauką języków obcych. Będąc już sporo po trzydziestce 😉 postanowiłam odświeżyć swój, nieco zapomniany, język francuski oraz nauczyć się angielskiego i rosyjskiego. Efekty na dziś bardzo mnie satysfakcjonują, choć nadal pozostało wiele do zrobienia ￿ Miałam okazję mieszkać we Francji, na Białorusi, w Gruzji i Uzbekistanie. Podczas mojego pobytu w Uzbekistanie przewodniczyłam międzynarodowej grupie kobiet, na Białorusi pracowałam z mniejszością polską, natomiast w Gruzji realizowałam polsko – gruzińskie projekty kulturowe. Moje doświadczenia dotyczące spotkania z innymi kulturami oraz funkcjonowania w środowisku międzynarodowym były niezbędnym i kluczowym doświadczeniem dla stworzenia projektu VILLANGO – wioski językowe w Polsce.